Om projektet

  • Inom IDEMO (ett av regeringens spetsprojekt för att utveckla Finlands lärarutbildningar) jobbar vi med att utveckla en ämnesövergripande pedagogik. Genom forskningsbaserat utvecklingsarbete strävar vi efter att höja ämneslärares ämnesövergripande kompetens och ge dem beredskap att kombinera värdegrund, ämnesundervisning, ämnesövergripande pedagogik och läroplanens temaområden i sin framtida undervisning.
  • Konkret jobbar vi dels med att kartlägga ämneslärarutbildningarnas och gymnasiernas nuvarande verksamhet kring ämnesövergripande studier och demokratifostran, dels med att utveckla kurser och verksamhetsmodeller på bägge utbildningsstadier. Våren 2019 körs kartläggningen igång och då hålls också en första testkurs för ämneslärarstuderanden vid Åbo Akademi.
  • Demokratifostran och samverkan är centrala element i utvecklingsarbetet.
  • Projektet leds av Åbo Akademi, i samarbete med Jyväskylän yliopisto. Vi är glada att få samverka också över språkgränserna i projektet!
Annonser